Kurvmaker Hege Wiken

Eg er utdanna kurvmaker etter 3,5 års læretid hjå Skovstuen Pil

Eg er nett begynt å forstå rekkevidden av det eg ikkje veit, og gler meg til å fortsette reisa med å lære nye materialer og teknikker å kjenne.

Eg gler meg over å kunne videreføre eit gamalt handverk, og å kunne utnytte ei ofte oversett ressurs samtidig som eg driver regenerativt jorbruk – som er ein naturlig del av heilheten me driv på garden Alvastien Telste