Kurvmaker Hege Wiken

Eg har svennebrev som kurvmaker etter læretid hjå Skovstuen Pil
Eg er stolt over å kunne vidareføra eit gamalt handverk, er nett begynt å forstå rekkevidden av det eg ikkje veit, og gler meg til å fortsette reisa med å lære fleire materialer og teknikker å kjenne.

Eg driv garden Alvastien Telste med mann og tre barn i Fyksesund, Hardanger.
Eg er engasjert i å dykke dypere i handverket og dei lokale tradisjonene, og å kunne nytte ei ofte oversett ressurs samtidig som eg driv regenerativt jorbruk – ein naturlig del av heilheten på garden Alvastien Telste

Nyheter

Selja – salix caprea

Det dei gjorde, handgjort var det. Dåmen av naturi bar det.Galt det fagert fløyteljod, då var seljegreini god. Olav Aukrust Buggeland sier om korgfletting i Vang på Hedmark: “I hovedsak var det større korger til bruk i uthus og utomhus. På gardene trengte de mange høymeiser. Det var høge korger som de bar høy i …

Splitter Pin(n)e!

No er prosjektet igang – eg har jo igrunnen holdt på siden januar, men no er prosjektet offisielt støtta av Kulturrådet, Kvam Herad og Halldor O. Opedals fond for ålmennyttige formål – og eg kan begynne å offentliggjere arbeidet eg har holdt på med! Den praktiske delen av prosjektet er nesten ferdig – og rapportering …

Gjenskaping av vedmeis

I 1991 og 1992 hadde Norsk Håndverksinstitutt eit prosjekt med å dokumentere produksjon av vedmeiser og aktarkorger med tradisjonsbærarane Arne Jensen og Syver Horten. Dei er begge døde nå, og såvidt me veit finnes det ikkje nokon som lager slike korger lenger. Heldigvis har Håndverksinstituttet dokumentasjonen frå dette prosjektet i sin database, det fekk meg …

Kontakt

Du kan kontakte meg på:

post@alvastien.no

eller telefon 97655391

20180627_Hege_korgmakar_produktbilete_heima_036