Selja – salix caprea

Det dei gjorde, handgjort var det.
Dåmen av naturi bar det.
Galt det fagert fløyteljod,
då var seljegreini god.


Olav Aukrust

Buggeland sier om korgfletting i Vang på Hedmark: “I hovedsak var det større korger til bruk i uthus og utomhus. På gardene trengte de mange høymeiser. Det var høge korger som de bar høy i fra løe til fjøs. Om høsten bar de halm inn på låven fra treskemaskinen. Andre meiser brukte de til poteter eller kålblad og annet organisk materiale, og fikk denslags ligge lenge, ble det en hard påkjenning på meisene. De hadde en relativt kort brukstid….
Materiale fant meisefletteren i grannelaget, i bygda. Før i tida vokste det opp lauvkjerr i kanten av åkrer og enger og langs skigardene. (……..)
De brukte helst selje eller vier til å skjære flis eller meisremmer av. Om de kunne finne hegg eller hassel, var det også bra.
Viktigste redskap var tollekniven. Med den delte meisebinderen tenene etter midten, og deretter åpnet han en sprekk og kunne så flekke av flisa eller remene, ei etter ei. For å få meisremene jamtjukke måtte han skave av dem her og der.”
Det som her er referert viser at selja har vore brukt som emne til korgfletting både i Trøndelag, på Vestlandet og på Austlandet. Selja har vore brukt som emne både til korger av mange ulike typar og storleikar og til korgmøblar.
Seljerenningar høver godt til korgfletting fordi dei er seige og er lette å bøya.

Frå boka Selja i Norsk natur og tradisjon av Knut Nedkvitne

Samson splitter ei selje etter å ha delt den etter midten og smidd bort margen. Foto Arne Fykse
Her splitter eg selje, ein halvdel i to. Foto Arne Fykse
Banda vert smidde på kneet for å få dei jamntjukke. Foto Arne Fykse
Då vert banda smidige nok til å flettes med. Dette er begynnelsen på eit flisefat av selje. Foto Arne Fykse

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.