Splitter Pin(n)e!

No er prosjektet igang – eg har jo igrunnen holdt på siden januar, men no er prosjektet offisielt støtta av Kulturrådet, Kvam Herad og Halldor O. Opedals fond for ålmennyttige formål – og eg kan begynne å offentliggjere arbeidet eg har holdt på med!

Den praktiske delen av prosjektet er nesten ferdig – og rapportering og klargjering til utstillinger på Agatunet og på Hardanger Kulturgalleri er igang!

Det vert utstillingsåpning på Agatunet søndag 2 juni, og på Hardanger Kulturgalleri 2 juli. Eg gler meg til å få vise kva eg har holdt på med i vinter, og til å vise fram den fantastiske reisa eg har hatt gjennom denne læreprosessen.  Meir om utstillingene kjem når det er klart.

Eg er så utruleg takknemlig for alle som har gjort dette prosjektet mulig – fyrst og fremst familien min, som tåler pinnar og spon overalt, og fletting og splitting til alle tider.
Samson Øvstebø er den perfekte tradisjonsberar og samarbeidspartner – eg er utruleg  glad for å kunne hauste av hans kunnskap og visdom. Han er ein handverkar med auge for detaljar og nysgjerrighet til å prøve nye ting. 
Norsk Håndverksinstitutt ved Inger Smedsrud – utan dokumentasjonsmateriale derifrå kunne me ikkje ha gjenskapt vedmeisen.
Arne Fykse, som tålmodig har dokumentert prosessen og forstår kva som er viktig å få fram.
Ein stor takk også til tradisjonsberarane som tålmodig har gitt av sin kunnskap – Knut Skåla, Kjetil Monstad, Mette Falstad og Svein Gerhardsen

Eg setter fokus på splitting av materiale, som er ein ganske dominerande teknikk i korgmaking i Norge, der relativt grovt material vart nytta til fletting. Splitting av hassel, selje, hegg, einer m.m.
Kunnskapen om dette er i ferd med å døy ut, det er svært få som kan formidle kunnskap om innhenting av riktig type material til riktig tid, og riktig foredling av dette. Det er dette prosjektet eit bidrag til å forandre på.
Det er uendelige unytta ressursar i vårt kulturlandskap som er i ferd med å gro igjen, som ein konsekvens av at desse ressursane ikkje vert nytta.

Dette prosjektet er forhåpentlegvis kun byrgjinga på ei lang reise i å tileigne meg kunnskap om korleis lage korger av lokale materiale. Eg har rukket eindel, men har mykje igjen å lera!

Continue reading “Splitter Pin(n)e!”